Przejdź do treści

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

W Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Kozienicach istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich przy czym program praktyk winien odpowiadać zakresowi zadań realizowanych przez PSSE w Kozienicach.
Podanie o przyjęcie na praktykę zawierające imię i nazwisko studenta, rok i kierunek studiów (uczelnia) oraz proponowany termin odbycia praktyki, jak również nazwę komórki organizacyjnej, w której miałaby być realizowana praktyka należy przesłać na adres:
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach, ul. Sławna 27, 26-900 Kozienice
lub
e-mail praktyki.pssekozienice@psse.waw.pl
 
Po rozpatrzeniu podania student otrzyma informację o przyjęciu lub braku możliwości odbycia praktyki.
Warunkiem przyjęcia na praktykę jest podpisanie złożonego przez uczelnię porozumienia w sprawie organizacji praktyki pomiędzy uczelnią, a PSSE w Kozienicach, określające  prawa i obowiązki stron.
Porozumienie (w dwóch egzemplarzach) przygotowuje uczelnia. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki w PSSE w Kozienicach.
Osoba do kontaktu w sprawie praktyk:
Pani Edyta Łykowska-Lesisz