Przejdź do treści

Dopalacze

Jak działają dopalacze

Jak działa marihuana

NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE [„dopalacze”, „nowe narkotyki”]

„Dopalacze” czyli nowe narkotyki - to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków.
Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany.
W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy: 1) o działaniu pobudzającym, 2) o działaniu halucynogennym oraz 3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany.
Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy (czyli na Twój mózg). Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

Źródło: http://dopalaczeinfo.pl/strony/co_to_sa_dopalacze

W obliczu narastającego zagrożenia związanego z substancjami psychoaktywnymi, Główny Inspektorat Sanitarny podjął szereg działań mających na celu edukację młodzieży i rodziców. Wśród nich m.in.:

KAMPANIA INFORMACYJNA „STOP NOWYM NARKOTYKOM”

W ramach kampanii od 2011 roku prowadzona jest m.in. dystrybucja materiałów w postaci filmu „STOP dopalaczom” zrealizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz ulotek skierowanych do młodzieży i rodziców.

1.Ulotka dla młodzieży
2.Ulotka dla rodziców

Materiały wydawnicze 2014

1.Ulotka dla młodzieży 2014
2.Ulotka dla rodziców 2014

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DOPALACZACH

Informator opracowany przez GIS, w którym można znaleźć m.in. odpowiedzi na pytania: „Czy istnieją bezpieczne dopalacze?”, „Czy dopalacze uzależniają?”, „Gdzie mogę się zgłosić jeśli ja bądź ktoś z moich bliskich jest uzależniony od dopalaczy?”
- dostępny na stronie GIS TUTAJ

Materiały i kampanie prowadzone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

 • Informacje dotyczące dopalaczy można odnaleźć na stronie Krajowego Biura w zakładce Kampanie/Dopalacze mogą Cię wypalić - Poznaj Fakty oraz w zakładce O narkotykach i narkomanii (m.in. o sygnałach ostrzegawczych
  i profilaktyce w domu)
 • Krajowe Biuro prowadzi także kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania” www.przyjmujelekiczybierze.pl
 • Poradnik dla rodziców i wychowawców
 • Ulotka dla młodzieży 2015
 • Ulotka dla rodziców i nauczycieli 2015
 • Inne publikacje w wersji pdf Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - dostępne on-line TUTAJ

Polityka, wytyczona przez Wojewodę Mazowieckiego w obszarze profilaktyki zażywania nowych narkotyków, tzw. „dopalaczy”

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, wpisując się w politykę wytyczoną przez Wojewodę Mazowieckiego w obszarze profilaktyki zażywania nowych narkotyków, wzmacnia swoje działania dotyczące edukacji młodzieży, rodziców i nauczycieli w tym zakresie poprzez ściślejszą współpracę inspekcji sanitarnej ze szkołami i z policją, w tym m.in. udział pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego w szkoleniach, naradach, konferencjach dla kadry pedagogicznej bądź uczestnictwo w radach pedagogicznych w szkołach.
Podjęta inicjatywa nawiązuje do akcji profilaktycznej „Dopalacze kradną życie”, zainaurowanej 29 lipca 2015 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podpisaniem paktu, m.in. przez Premier Ewę Kopacz, a także Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Zastępcę Komendanta Głównego Policji. Akcja wspierana jest przez Rzecznika Praw Dziecka, Głównego Inspektora Sanitarnego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Miejski w Wyszkowie, Związek Harcerstwa Polskiego, Polskie Radio, FAKT, TVP, ks. Arkadiusza Nowaka, Onet.pl, oraz „Pedagogium” Wyższa Szkoła Nauk.
Kampania ma na celu uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem „dopalaczy”. Odbiorcami akcji ma być nie tylko młodzież, ale również rodzice, nauczyciele oraz inne osoby, które mają kontakt z młodzieżą.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 • 801 199 990
  Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
  www.narkomania.org.pl - Antynarkotykowa Poradnia Internetowa

 • 116 111
  Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

 • 800 100 100
  Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

 • 800 12 12 12
  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 • 800 060 800
  Ogólnopolska infolinia o dopalaczach GIS (bezpłatna, całodobowa)

 • 22 660 411 801
  Telefon do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w sprawie dopalaczy

 • 112
  Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej