Przejdź do treści

SARS-CoV-2 - informacje

SARS-CoV-2 - informacje

ŚWIAT

 • Podczas konferencji prasowej Światowej Organizacji Zdrowia, która odbyła się 12 lutego, Dyrektor Generalny zwrócił uwagę na stabilizującą się liczbę nowo zgłoszonych, potwierdzonych przypadków zarażenia SARS-CoV-2 w Chinach. Podkreślił, że trend ten należy interpretować z ogromną ostrożnością, ponieważ dalszy przebieg epidemii jest wciąż nieprzewidywalny[1]. Liczba państw zgłaszających przypadki COVID-19 nie wzrosła od 4 lutego. Według stanu aktualnego na dzień 12 lutego 3 statkom wycieczkowym odmówiono wejścia do portu lub opóźniono ich odprawę portową, często bez przeprowadzenia opartej na dowodach oceny ryzyka. WHO razem z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO) planują wydać komunikat o respektowanie Prawa Wolności Ruchu (free pratique[2]). Dyrektor Generalny zapewnił o pozostawaniu w kontakcie z IMO, Cruise Lines International Association oraz głównymi operatorami statków wycieczkowych. Kambodża, do której portu wpłynie 13 lutego statek Westerdam, została podana za przykład międzynarodowej solidarności, do której wzywa WHO. Wcześniej zgody na zawinięcie statku do portu odmówiono w Japonii, Tajwanie, Guam, Filipinach i Tajlandii.
 • Światowy Związek Pocztowy, główne międzynarodowe forum współpracy między operatorami pocztowymi, zwrócił uwagę na fakt, że zawieszenie lotów do Chin związane z SARS-CoV-2 wpływa na usługi pocztowe na całym świecie.

EUROPA

 • Według oceny ECDC ryzyko zarażenia się SARS-CoV-2 dla populacji UE/EOG i Wielkiej Brytanii w Europie jest niskie.
 • Przeprowadzono ocenę przygotowania laboratoriów w państwach UE/EOG, w tym możliwości diagnostyczne w związku z epidemią COVID-19. Jej wyniki przedstawiono w artykule pt.:”Laboratory readiness and response for novel coronavirus (2019-nCoV) in expert laboratories in 30 EU/EEA countries, January 2020” dostępnym pod adresem: https://eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.6.2000082
 • 13 lutego o godz. 10:00 w związku z epidemią COVID-19 w Brukseli odbyło się spotkanie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów pod przewodnictwem chorwackiego Ministra Zdrowia, Vili Beroša.
  • Komisarz ds. zdrowia, Stella Kyriakidou, powiedziała, że podejście państw członkowskich UE musi być skoordynowane, zgodne, oparte na faktach i spójne z zaleceniami WHO. Poinformowała, że 12 lutego stworzono protokół wymiany informacji fachowej.
  • Komisarz ds. zarządzania kryzysowego, Janez Lenarcic, podkreślił, że koordynacja działań jest kwestią zdrowia publicznego, która wymaga spójnej odpowiedzi i stworzenia miejsca do zgromadzenia różnych polityk. Stworzono Komitet Koordynacji Kryzysowej, aby zapewnić ponadsektorową kooperację. Do podjętych działań w ramach obrony cywilnej należała koordynacja repatriacji z Wuhan ponad 900 osób, z czego 600 było obywatelami państw UE. Koszty transportu były w 75% współfinansowane. Lenarcic zwrócił uwagę na 3 kwestie w kontekście epidemii COVID-19:
   • potrzeby wewnątrzunijne – wspólne zamówienia,
   • wspieranie Chin,
   • pomoc innym państwom.
  • Według badań przytoczonych przez włoskiego ministra zdrowia, Roberta Speranzę, ok. 25% osób z COVID-19 może wymagać wspomagania oddychania. Minister poinformował o zastosowaniu we Włoszech zasady pełnej ostrożności – zawieszono wszystkie połączenia lotnicze z Chinami, a na granicach prowadzone są surowe kontrole. Zwrócił uwagę na odpowiedzialność za sytuację w Afryce.
  • Salvador Illa Roca, hiszpański minister zdrowia, zapewnił, że jest gotowy podjąć skoordynowane działania, popiera inicjatywę na rzecz zrównoważonych polityk zapobiegających delokalizacji substancji czynnych, aby zapewnić dostępność leków wewnątrz UE.
  • Minister spraw społecznych i zdrowia publicznego Belgii, Maggie de Block, podkreśliła konieczność podejmowania działań proporcjonalnych do zagrożenia, opartych na faktach i zwalczania rasizmu.
  • Minister solidarności i zdrowia Francji, Agnes Buzyn, zwróciła uwagę na znaczenie posiadania aktualnych danych, które można modelować, harmonizację procedur w portach lotniczych (zwłaszcza dot. osób przybywających). Powiedziała, że w tym zakresie nie powinno być licytowania się między państwami. Padła propozycja, aby Komisja Europejska wskazała sektory, które mogą ucierpieć w związku z przerwami w dostawach z Chin. Należy przewidzieć przerwy w dostawach leków. Komisja mogłaby konsolidować dane i koordynować działania solidarnościowe. Minister zaproponowała, aby państwa przeanalizowały sytuację i poinformowały o posiadanych zapasach leków.
  • Minister zdrowia Niemiec, Jens Spahn, powiedział, że Niemcom udało się powstrzymać rozwój epidemii w Europie. Zadał pytanie czy ECDC potrzebuje więcej środków finansowych lub osobowych, aby skuteczniej odpowiadać na zagrożenie epidemią. Postulował o udostępnienie budżetu europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia.
  • Minister zdrowia Słowenii, Aleš Šabeder, zaproponował stworzenie wspólnego, unijnego laboratorium, które mogłoby szybko reagować w podobnych do obecnej sytuacjach w przyszłości. Ponadto wnioskował o wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw produkujących leki na terenie UE.
  • Minister zdrowia Czech, Adam Vojtech, poinformował o przekazaniu 400 000 euro w celu zwalczania epidemii w Chinach, z czego połowa była przeznaczona na realizowanie planu WHO, a reszta – na środki ochrony osobistej. Wnioskował o zapewnienie odpowiedniej motywacji do produkcji leków w UE.
  • Minister spraw społecznych Estonii, Tanel Kiik, zwrócił uwagę na potrzebę unikania sprzecznych informacji, aby nie tworzyć nieporozumień w społeczeństwie. Minister nie uważa COVID-19 za zagrożenie dla Estonii, gdzie nie wprowadzono ograniczeń w handlu i podróży, ani punktów kontroli na lotniskach.
  • Minister zdrowia Finlandii, Krista Kiuru, poinformowała o zachowaniu pełnego potencjału gotowości. Chiński turysta w Laponii, u którego potwierdzono COVID-19 wyzdrowiał i wrócił do Chin bez dalszej transmisji choroby.
  • Minister zdrowia Szwecji, Lena Hallengren, podziękowała za koordynację między państwami członkowskimi a Unią Europejską. Zwróciła uwagę na potrzebę wzmocnienia krajowych systemów opieki zdrowotnej i gotowość, aby stawić czoło pojawiającym się zagrożeniom. Zauważyła, że wysiłki branży farmaceutycznej na rzecz obcięcia kosztów doprowadziły do kruchości łańcucha dystrybucji leków. Zadała pytanie – jak Unia Europejska może odpowiedzieć na problemy w ramach wyspecjalizowanych łańcuchów produkcji?
  • Luksemburska minister zdrowia, Paulette Lenert, podziękowała Holandii i Niemcom za współpracę. Zwróciła uwagę na potrzebę poprawy komunikacji ze społeczeństwem, przekazywania informacji opartych na danych naukowych, zapobiegania panice, walki z dezinformacją, która rozwija się w sieciach społecznościowych. Potępiła niegodne czyny wobec chińskich obywateli. Poinformowała, że na terenie Luksemburga nie ma fabryk farmaceutycznych, państwo zależy od państw trzecich, jest bardzo narażony na przerwy w dostawach. Zaapelowała, aby wzmocnić system dostaw środków ochrony osobistej i wyrobów farmaceutycznych.
  • Minister zdrowia Irlandii, Simon Harris, poinformował o uruchomieniu systemu alarmowego, który koordynuje prace Ministerstwa Zdrowia (MZ) i służb opieki zdrowotnej w kraju. Powołano grupę doradczą w MZ, złożoną z ekspertów. MZ stoi na czele kryzysowej koordynacji rządowej. Stosowne informacje przekazywane są służbom zdrowotnym, w tym lekarzom pierwszego kontaktu. MZ wspólnie z innymi resortami śledzi rozwój epidemii. Minister postulował, aby państwa członkowskie ujednoliciły podejście do postępowania w epidemii oraz aby Komisja Europejska rozsyłała państwom najaktualniejsze informacje naukowe.

FRANCJA

Francuskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dwie z jedenastu hospitalizowanych osób z powodu COVID-19 zostały wyleczone i wypisane ze szpitala 12 lutego. Była to para trzydziestolatków z Chin.


HISZPANIA

Oświadczenia hiszpańskich i katalońskich organów ds. zdrowia o braku przeciwskazań ze strony zdrowia publicznego do udziału w targach telekomunikacyjnych w Barcelonie nie przekonały potencjalnych uczestników. Z uwagi na rosnącą liczbę wycofujących się firm w obawie o bezpieczeństwo pracowników GSM Association odwołała Mobile World Congress.


JAPONIA

13 lutego odnotowano pierwszy zgon z powodu COVID-19 w Japonii. Była to 80-letnia kobieta z prefektury Kanagawa, która graniczy z Tokio.


[1] Według danych z 13 lutego liczba zgonów w Chinach z powodu COVID-19 wzrosła o 242 osoby.

[2] free pratique oznacza pozwolenie na wejście statku do portu, wprowadzenie lub wysadzenie osób, rozładunek lub załadunek; pozwolenie wydawane statkom lotniczym po wylądowaniu na wprowadzenie lub wysadzenie osób, rozładunek lub załadunek; pozwolenie wydawane pojazdom transportu lądowego po przyjeździe, na wprowadzenie lub wysadzenie osób, rozładunek lub załadunek

Wróć