Przejdź do treści

COVID-19: co oznacza termin: izolacja, kwarantanna, nadzór epidemiologiczny, hospitalizacja?

COVID-19: co oznacza termin: izolacja, kwarantanna, nadzór epidemiologiczny, hospitalizacja?

Izolacja i kwarantanna to strategie mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że osoby zakażone zarażą innych.

kwarantanna koronawirus
Źródło: MZ

Izolację stosuje się wobec osób, o których wiadomo, że są chore, natomiast kwarantannę stosuje się wobec tych osób, które zostały wystawione na ryzyko zakażenia chorobą i w związku z tym mogą, ale nie muszą, zachorować.

Izolacja ma za zadanie odosobnienie osób zdrowych od osób ze określonymi chorobami zakaźnymi. Izolacja pozwala na leczenie osób chorych i chroni zdrowych ludzi od zachorowania. Chorzy przebywający w izolacji mogą pozostawać pod opieką w swoich domach, w szpitalach lub w innych wyznaczonych placówkach opieki zdrowotnej.

Kwarantanną obejmuje się osoby, które miały kontakt z chorymi zakaźnie, ale nie są chore. Kwarantanna ma za zadanie odseparowanie i ograniczenie przepływu osób, które miały kontakt z czynnikami zakaźnymi, lecz jeszcze nie zachorowały i mogą być roznosicielami chorób zakaźnych. Kwarantanna może być zastosowana, gdy osoba lub określona grupa ludzi miała kontakt z chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.

Kwarantanna obejmuje szereg strategii mających na celu ograniczenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być stosowane pojedynczo lub grupowo, włączając:

 • Krótkoterminowe, dobrowolne zatrzymanie w domu.
 • Ograniczenie podróży osób, które mogły zostać narażone na zakażenie.
 • Ograniczenie dotyczące przejścia z i do strefy zagrożenia.

 

Kto może być poddany kwarantannie lub izolacji w domu?

 1. Osoby, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem (w tym osoby, które czekają na wyniki badań) lub chore na COVID-19 niewymagające hospitalizacji.
 2. Chorzy, u których potwierdzono COVID-19, którzy byli hospitalizowani, ale obecnie ich stan nie wymaga dalszego przebywania w szpitalu.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (COVID-19) kwarantannę nakłada państwowy powiatowy lub graniczny inspektor jako decyzję administracyjną. Nakłada się ją na 14 dni od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie.

W czasie kwarantanny nie wolno opuszczać określonego miejsca.

Podczas kwarantanny trzeba udzielać inspekcji sanitarnej informacji o stanie zdrowia. W razie jego pogorszenia, należy natychmiast powiadomić sanepid przez telefon i zgłosić się do oddziału zakaźnego.

Nie należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani na SOR!

Jakie są ogólne zasady prowadzenia kwarantanny lub izolacji?

 1. Nie należy wychodzić z domu.
 2. Należy odizolować się od innych członków gospodarstwa domowego, w tym zwierząt.
 3. Przed zgłoszeniem się do placówki medycznej, należy zgłosić wizytę telefonicznie.
 4. Należy nosić maskę ochronną.
 5. Należy zachować higienę układu oddechowego, zasłaniać usta podczas kaszlu i kichania chusteczką, którą należy od razu wyrzucić do zamykanego kosza i umyć ręce.
 6. Należy myć często ręce.
 7. Nie należy używać przedmiotów wspólnych z domownikami (naczyń, ręczników, pościeli).
 8. Należy myć codziennie często dotykane powierzchnie, takie jak klamki, krany, telefony, klawiatury. Za każdym razem należy umyć też i zdezynfekować powierzchnię, na której mógł zostać materiał zakaźny (np. ślina, mocz).
 9. Należy obserwować się pod kątem występowania objawów.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości do 30 tys. zł.

Co znaczy, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym?

Jeśli ktoś np. pracował w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa, był w tej samej przestrzeni. Czyli w takiej sytuacji, gdy nie było bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. 

Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia. 

Co oznacza hospitalizacja?

Przebywanie w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że ktoś ma koronawirusa. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem. 

Liczba osób hospitalizowanych to nie to samo, co liczba osób chorych ani liczba osób będących zakażonymi koronawirusem. 

W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem pacjent jest umieszczany w izolatce, by nie zarażał innych chorych.

Wróć