Przejdź do treści

Historia PSSE

Rys historyczny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach

Daty powstania stacji nie można ustalić, danych na ten temat nie posiada również Archiwum Państwowe.
Z relacji pracowników przebywających już na emeryturze ustalono, iż początki istnienia stacji sięgają czasów przedwojennych.
W okresie powojennym istniała Powiatowa Kolumna Sanitarno Epidemiologiczna.
Następnie zmieniono nazwę na Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna typ „P”, która istniała do końca roku 1974.
Od stycznia 1975 roku stacja zmieniła nazwę na Terenową Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Nazwa ta była do końca 1998 roku.
Z dniem 1 stycznia 1999 roku stacja powróciła do nazwy Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kozienicach.
Obecnie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna mieści się w Kozienicach przy ul. Sławna 27. Budynek w którym siedzibę ma Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna jest własnością Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
 
WYKAZ INSPEKTORÓW I DYREKTORÓW
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kozienicach

Lp.Nazwisko i imięWykształcenieOkres sprawowania funkcji
1Zagoździński Franciszekinstruktor higienyod 1954 r. do 1963 r.
2Wiśniewski Tadeuszlekarz medycynyod 1963 r. do 1966 r.
3Sobczyk Jerzylekarz medycyny,
higienista epidemiolog
od 1967 r. do 1971 r.
4Zagoździński Franciszekinstruktor higienyod 1972 r. do 1975 r.
5Nowakowski Mieczysławlekarz medycyny,
wydział lekarski
od 1975 r.
do 14.01.1995 r.
6Kwieciński Kazimierzlekarz medycyny,
higienista epidemiolog
od 15.01.1995 r.
do 30.11.2000r.
7Pawlak Marialekarz medycyny,
specjalista chorób zakaźnych
od 01.12.2000 r.
do 02.01.2014 r.
8Wilkowska Krystynamagister inżynier technologii żywności,
higienista epidemiolog
od 03.01.2014 r.
do chwili obecnej